Ενισχύσεις Οικοδομών

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη μελέτη και κατασκευή ιδιωτικών έργων “με το κλειδί στο χέρι”. Γνώμονας της δραστηριότητας αυτής, είναι να συνδυάζεται η ταχύτητα κατασκευής, με τη μέγιστη ασφάλεια και οικονομία.

Δείτε τις παρακάτω φωτογραφίες από έργα μας:

Ενισχύσεις Οικοδομών

Θέση έργου: Μαύρο Λιθάρι Ανάβυσσου.

 

Περιγραφή έργου:

Αποξήλωση υποστυλώματος από οπλισμένο σκυρόδεμα που είχε ρωγμές, και αντικατάσταση της

με μεταλλική κοιλοδοκό σε νέα θέση, ώστε να μπορεί να υλοποιηθεί το αρχιτεκτονικό σχέδιο.

Επίσης έγιναν ενισχύσεις στο κάτω πέλμα των δοκών από ανθρακοταινίες.