Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (Π.Ε.Α.)

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης κτηρίων (Π.Ε.Α.), με τη χρήση θερμοκάμερας και του κατάλληλου λογισμικού. Για τη σύνταξη του πιστοποιητικού, γίνεται αποτύπωση επί τόπου και όχι από τα σχέδια, καταγράφοντας την πραγματική κατάσταση του κτηρίου ώστε η ενεργειακή του κατάταξη να αποτυπώνει την πραγματική του ενεργειακή απόδοση.

Διαβάστε επίσης: Ενεργειακή Αναβάθμιση – Πρόγραμμα “Εξοικονόμιση κατ” οίκον”

Εικόνες για Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης

Πιστοποιητικό Ενεργειακού Επιθεωρητή

Κατάταξη Νο 5

Κόστος Κατάταξης Νο 5