Μονώσεις με Πρωτοποριακές και Οικονομικές Λύσεις

Αναλαμβάνουμε:

  • υγρομονώσεις ταρατσών (δωμάτων), υδατοδεξαμενών, πισινών, τοιχείων υπογείου κ.λ.π.
  • θερμομονώσεις όλων των δομικών στοιχείων.

Οι παραπάνω εργασίες εφαρμόζονται είτε σε υφιστάμενες είτε σε νέες οικοδομές. Για τις εργασίες αυτές παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργείας.

Δείτε τις παρακάτω φωτογραφίες από έργα μονώσεων: