Ενεργειακή Αναβάθμιση, Πρόγραμμα Εξοικονόμιση κατ” οίκον

Με τις κλιματικές αλλαγές που συντελούνται στον πλανήτη μας, καθώς και τη δύσκολη οικονομική πραγματικότητα, είναι πλέον γεγονός επιβεβλημένο, η θερμική μονωση των κτηρίων απέναντι στο κρύο και τη ζέστη, με τις ελάχιστες θερμικές απώλειες, “κατεβάζοντας” μέχρι και 70% (σε κτήρια κτασκευασμένα πρίν το 1979 οπότε και θεσπίθηκε ο κανονισμός θερμομόνωσης κτηρίων) το ενεργειακό κόστος για τις ανάγκες διαμονής, με συνθήκες άνεσης.

Η πολιτεία σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει θεσμοθετήσει το πρόγραμμα “εξοικονόμιση κατ’οίκον”. Το πρόγραμμα αφορά υπάρχοντα κτήρια, που κατατάσονται σε κατηγορία ενεργειακής απόδοσης  Δ΄ και μικρότερης και επιχορηγείται μέχρι και ποσοστού 30% του κόστους ενεργειακών επεμβάσεων που προτείνονται στη μελέτη ,ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του ιδιοκτήτη, ενώ το υπόλοιπο ποσό επιδοτείται επίσης ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του ιδιοκτήτη. Βασική προϋπόθεση είναι μετά τις επεμβάσεις το κτήριο να “ανεβαίνει” μία κατηγορία ενεργειακής κατάταξης ή να εξοικονομεί ενέργεια σε ποσοσοστό 30% του κτηρίου αναφοράς (το θεωρητικό κτήριο με τα ίδια γεωμετρικά και δομικά χαρακτηριστικά με το αναβαθμιζόμενο, που καλύπτει τις ελάχιστες από τον κανονισμό ενεργειακές απαιτήσεις).

Το μέγιστο ποσό επεμβάσεων ανά ιδιοκτησία είναι 15.000€. Αναλυτικότερα στοιχεία στο παρακάτω κείμενο – έγγραφο του Υ.ΠΕ.Κ.Α.:

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον» με ευνοϊκούς όρους

 • Τι είναι το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον»;

Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που παρέχει κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια και αυξάνοντας την αξία του.

 • Ποιες κατοικίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν;

Επιλέξιμες κατοικίες είναι το σύνολο των μονοκατοικιών, πολυκατοικιών και μεμονωμένων διαμερισμάτων (χωρίς επιπλέον προϋπόθεση) που ικανοποιούν αποκλειστικά τα ακόλουθα κριτήρια:

 1. Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 €/τ.μ.
 2. Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ιδιοκτησιών ανά πολίτη, ενώ στις πολυκατοικίες όσοι από τους ιδιοκτήτες δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν με ίδια κεφάλαια. Επίσης, εντάσσονται κενά διαμερίσματα που κατοικούνταν εντός των τελευταίων τριών ετών.

Ποιός μπορεί να ενταχθεί στο Πρόγραμμα – Με ποια κίνητρα;

 • Κατηγορία Ωφελούμενων A1, A2 ,B.
 • Ατομικό Εισόδημα : Α1:Α.Ε. ≤12.000€ ,Α2:12.000€ < Α.Ε. ≤ 40.000€ ,Β:40.000€ < Α.Ε. ≤ 60.000€
 • Οικογενειακό Εισόδημα Ο.Ε.: Α1:≤ 20.000€,Α2: 20.000€ < Α.Ε. ≤ 60.000€ ,Β:60.000€ < Ο.Ε. ≤ 80.000€

Κίνητρο ανά κατηγορία:

 • Α1: 70% Επιχορήγηση και 30% Άτοκο Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)
 • Α2: 35% Επιχορήγηση και 65% Άτοκο Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)
 • Β: 15% Επιχορήγηση και 85% Άτοκο Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)
 • Προβλέπεται δυνατότητα λήψης 4/5/6ετούς δανείου, με ή χωρίς εγγυητή, χωρίς προσημείωση ακινήτου, δυνατότητα άμεσης αποπληρωμής του δανείου χωρίς επιβαρύνσεις, καθώς και εξόφληση των προμηθευτών/ αναδόχων μέσω της τράπεζας χωρίς την εμπλοκή του πολίτη. Με την υπαγωγή στο πρόγραμμα παρέχεται προκαταβολή 40% του προϋπολογισμού της αίτησης.
 • Για την ένταξη στο Πρόγραμμα απαιτείται η διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων (πριν και μετά τις παρεμβάσεις), το κόστος των οποίων καλύπτεται κατά 100% από το Πρόγραμμα, μετά την επιτυχή υλοποίηση του έργου.
 • Επιπλέον, καλύπτεται δαπάνη για αμοιβή συμβούλου έργου, έως 250€ χωρίς Φ.Π.Α.

Για ποιες εργασίες μπορώ να χρηματοδοτηθώ;

Η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται από τις παρεμβάσεις του προγράμματος πρέπει να αντιστοιχεί σε αναβάθμιση μιας ενεργειακής κατηγορίας ή στο 30% της ενεργειακής κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς. Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις αφορούν σε:

 1. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής (συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες εργασίες όπως αποξηλώσεις και αποκομιδή, επεμβάσεις στη στέγη πχ. αντικατάσταση κεραμιδιών, κτλ).
 2. Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης (συμπ. εξώπορτα κτηρίου, κουφώματα κλιμακοστασίου, παντζούρια, ρολά, τέντες, κτλ).
 3. Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης (συμπ. αντικατάσταση εξοπλισμού του λεβητοστασίου και του δικτύου διανομής, τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα, συστήματα ελέγχου και αυτονομίας θέρμανσης κτλ).

Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν απαιτείται αδειοδότηση, ούτε καν έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, εκτόςπολύ ειδικών περιπτώσεων.

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15.000€ ανά ιδιοκτησία.

Πχ. ένας πολίτης με οικογενειακό εισόδημα 35.000 € για εργασίες προϋπολογισμού 10.000€, συνάπτει 5ετες δάνειο τον Ιούνιο 2012 ύψους 6.500€ και λαμβάνει επιχορήγηση τo υπόλοιπο ποσό 3.500€. Η δόση του δανείου του είναι περίπου 110 €, ενώ οι τόκοι που θα επιβαρυνθεί για την περίοδο 1/1/2016 -1/7/2017 είναι περίπου 80 €. Επιπλέον, του καλύπτεται το κόστος που πληρώνει για την ενεργειακή επιθεώρηση και αμείβεται ο σύμβουλος έργου του.

◊ Βήματα για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα

 1. Προέγκριση δανείου (υποκατάστημα τράπεζας) – πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση.
 2. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών.
 3. Υπαγωγή αίτησης ενδιαφερόμενου- υπογραφή δανειακής Σύμβασης- εκταμίευση προκαταβολής.
 4. Υλοποίηση Παρεμβάσεων – δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση.
 5. Προσκόμιση δικαιολογητικών -εκταμίευση λοιπού δανείου και επιχορήγησης.

Η ένταξη στο πρόγραμμα είναι μία συνεχής διαδικασία έως την εξάντληση των πόρων ανά περιφέρεια. Έως σήμερα, έχουν υπαχθεί πάνω από 10.000 πολίτες.

Εικόνες για Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης

Πιστοποιητικό Ενεργειακού Επιθεωρητή

Κατάταξη Νο 5

Κόστος Κατάταξης Νο 5