Ανακαινίσεις, Επισκευές, Ενισχύσεις Υφισταμένων Κτηρίων

Το γραφείο μας αναλαμβάνει ενισχύσεις του φέροντα οργανισμού (σκελετός κτηρίου) υφιστάμενων οικοδομών σύμφωνα με τον Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.). Επίσης αναλαμβάνει την ανακαίνιση κτηρίων, είτε αυτή αφορά μερική επέμβαση ή και ολική, “με το κλειδί στο χέρι”.

Κύριο μέλημα του γραφείου μας είναι, αφ’ενός μεν η αρχιτεκτονική μελέτη στις επεμβάσειες στο κτήριο να διέπεται απο λειτουργικότητα, συνδιαζόμενη με το καλύτερο αισθητικό αποτέ-λεσμα,αφ’εταίρου δε η στατική μελέτη να συνδιάζει τη μέγιστη ασφάλεια με την οικονομία.

Παράδειγμα Ανακαίνισης

Θέση έργου: Μαύρο Λιθάρι Ανάβυσσου

Περιγραφή έργου:

Πρόκειται για μονοκατοικία, η οποία κατασκευάσθηκε το 1979, με σκοπό τη χρήση της ως εξοχικό. Στην πορεία του χρόνου, έγιναν προσθήκες κατ’ επέκταση με τοίχους από τούβλα και χωρίς την χρήση οπλισμένου σκυροδέματος (φέρουσες τοιχοποιίες).

Η ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου πριν την ανακαίνιση ήταν Η (πολύ ενεργοβόρο).

Κάνοντας χρήση και του προγράμματος «εξοικονόμηση κατ” οίκον», το κτίριο ανακατασκευάσθηκε – ενισχύθηκε πλήρως και προστέθηκε και σοφίτα.

Μετά τις επεμβάσεις η ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου είναι Β+.

Πλέον αποτελεί μόνιμη κατοικία.